Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

Test w wersji elektronicznej dla szkół ponadgimnazjalnych został wysłany w wersji elektronicznej na skrzynkę mailową Państwa szkoły lub mail Dyrektora szkoły. Podajemy poniżej informację na temat przebiegu etapu kwalifikacyjnego Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy, w nowym terminie i innej formule:

1.     Etap kwalifikacyjny odbędzie się 31.03.2016 r. (czwartek) od godziny 10:00-10:30 (uczniowie mają dodatkowe 5 minut na naniesienie odpowiedzi na kartę oraz wypełnienie danych osobowych).

2.   Bardzo prosimy o wydrukowanie testów dla uczniów, zgodnie z ilością przewidzianych uczestników.

3.      Uczniowie będą wypełniać test w formie pisemnej, test będzie składał się z 30 pytań, a uczniowie będą mieli 30 min na jego rozwiązanie (oraz 5 min dodatkowe na wypełnienie karty odpowiedzi i danych osobowych). Udzielone odpowiedzi należy nanieść na kartę odpowiedzi. Odpowiedzi, które nie zostaną uzupełnione w karcie, nie będą zaliczone.

4.   Następnie należy zebrać testy od wszystkich uczestników, sprawdzając jednocześnie, czy każdy z uczestników wypełnił poprawnie dane osobowe i naniósł odpowiedzi na kartę.

5.      Dane osobowe należy wypełniać DRUKOWANYMI literami.

6. Konieczne jest przygotowanie sali lub innego odpowiedniego pomieszczenia, umożliwiającego w pełni samodzielne rozwiązywanie zadań przez poszczególnych uczniów bez dostępu do jakichkolwiek informacji na temat pierwszej pomocy lub innych zagadnień obowiązujących w ramach Zawodów.

7.    Za wszystkie czynności wymienione powyżej, począwszy od wydrukowania testu i przechowania go do momentu rozpoczęcia etapu kwalifikacyjnego, aż do dostarczenia wypełnionych testów do Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice piętro II, pokój 21 lub 20 odpowiada Dyrektor Szkoły.

8.      Wypełnione testy prosimy zapakować w kopertę z listą uczniów i nazwę szkoły.

9.     Prosimy, aby Kopertę z wypełnionymi testami Dyrektorzy szkół lub upoważnione przez Dyrektora Szkoły osoby dostarczyły osobiście do Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia (adres podany wyżej) w tym samym dniu, w którym uczniowie wypełniali test, tzn. 31.03.2016 r. do godziny 15:30 (preferowane) lub ostatecznie wysłać pocztą w tym samym dniu (liczy się data stempla pocztowego, którą musi być dzień 31.03.2016 r.).

Bardzo prosimy o kontakt z Dyrekcją w celu udostępnienia w dniu 31.03.2016 r. testów.

Życzymy powodzenia i pozdrawiamy serdecznie,

W razie pytań prosimy niezwłocznie o kontakt,
M.Piekarz, M.Bajer
Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
12 372 76 60

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13