Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

W związku z tym, iż edukacja i promocja pierwszej pomocy mieści się wśród wieloletnich programów Powiatu Myślenickiego związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, Powiat Myślenicki stara się wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące popularyzacji postaw z zakresu pierwszej pomocy i utrwalania wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Dlatego też Powiat Myślenicki, na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, chętnie włączył się w akcję bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, do której udziału przystąpili po raz kolejny uczniowie i nauczyciele tej szkoły.

To ogólnopolskie wydarzenie, organizowane jest przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od 4 lat. Jednak to odbywające się 17 października 2016 r., było szczególne, ze względu na fakt, iż pierwszy raz podjęto się próby ustanowienia Rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez zgłoszone instytucje na terenie całej Polski. Była to z pewnością jedna z największych akcji tego typu, którą można nazwać: „Największą na świecie lekcją resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wielu miejscach jednocześnie”. O godzinie 12 w południe, wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej SP nr 2 w Myślenicach, by dzięki wspólnym działaniom, propagować ideę udzielania pierwszej pomocy. W akcji wzięło udział 125 dzieci, które miały do dyspozycji 22 fantomy.

Koordynatorem akcji na terenie myślenickiej placówki była pani Anna Zahel- zaangażowana w sprawy związane z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą, która realizuje w SP nr 2 w Myślenicach w/w program. Uczniowie podzieleni zostali na małe grupy składające się z maksymalnie 10 osób, a każdej z grup został przydzielony fantom. Uczniowie wykonywali czynności po jednej serii, zmieniając się, w miarę posiadanych sił i możliwości. W wykładach, pokazach i nadzorowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach uczestniczyli m.in.: członkowie Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna( m.in.: pani Anna Krzyżanowska pełniąca funkcje świadka niezależnego), członkowie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, pan Piotr Kutrzeba- przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, członkowie szkolnego Koła PCK i inne osoby oraz wolontariusze zaangażowani w akcję. W szkoleniach i asyście przy tymże wydarzeniu uczestniczyli również wolontariusze Szkoły Młodych Ratowników (działającej i powołanej dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Myślenicach): Kinga Oliwa oraz Michał Ogrodny, pod czujnym okiem Katarzyny Szoch-Jędrys- certyfikowanej Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji oraz opiekuna SMR., która jednocześnie pełniła również funkcję niezależnego świadka.

Inicjatywa jest rewelacyjna! Plusów można wymieniać mnóstwo: takie akcje wychowują przyszłe pokolenia, kształtują prawidłowe postawy oraz promują chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Szczególnie warto propagować takie działania wśród młodych- dzieciom zdecydowanie łatwiej przychodzi udzielanie pierwszej pomocy, które nie mają takich barier, jak dorośli. Dlatego wolontariusze od lat włączają się we wszelkie akcje promujące właściwe nawyki i zachowania dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”- podkreśliła Katarzyna Szoch- Jędrys.

Oprócz zaangażowania organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Myślenicach włączyło się również finansowo do tej akcji poprzez zagwarantowanie części środków do dezynfekcji oraz przygotowanie dla wszystkich uczestników materiałów wskazanych przez WOŚP m.in.: biletów wstępu. Pozostała część materiałów niezbędnych do dezynfekcji została zapewniona przez SPZOZ w Myślenicach. Dzięki temu dzieci, w sposób bezpieczny, mogły uczestniczyć w próbie bicia rekordu. Ponadto, Starostwo Powiatowe w Myślenicach zapewniło dostępność kilku dodatkowych fantomów, niezbędnych do przeprowadzenia tego wydarzenia. Podziękowania należą się również Dyrekcji Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 za udostępnienie dodatkowych fantomów, dzięki czemu większa ilość chętnych dzieci mogła wziąć udział w akcji.

Poprzez współdziałanie różnych instytucji na terenie powiatu możliwa jest integracja jak największej ilości osób na rzecz promocji pierwszej pomocy, w szczególności edukacji z tego zakresu. Uświadomienie zagrożeń i nabycie podstawowych umiejętności udzielenia pomocy przedmedycznej, znacznie poprawia efekty pracy służb ratunkowych - dlatego tak ważne jest, by dotrzeć do jak największej ilości osób. Już wkrótce ruszamy z kolejną rekrutacją wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego. W tym celu zorganizowane zostaną popołudniowe spotkania, na przełomie listopada i grudnia, z zainteresowanymi uczniami - wyjaśnia M. Bajer, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia.

Wydarzenie miało charakter ogólnopolski i otwarty, co oznaczało, że każda instytucja, która zarejestrowała się na stronie internetowej WOŚP, mogła w nim wziąć udział. Bicie rekordu Guinnessa dla pierwszej pomocy było z pewnością wielkim wyzwaniem pod względem organizacyjnym dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, ale także dla pozostałych zaangażowanych instytucji z terenu całej Polski. Obecnie, najlepszym wynikiem zapisanym w księdze rekordów w tej dziedzinie, mogły poszczycić się Niemcy, których wynik wynosił prawie 12 tysięcy osób, jednak wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy rekord został pobity. Ze zgłoszeń można było wywnioskować, że aż ponad 85 tys. ludzi z całej Polski zjednoczyło się w tej słusznej sprawie. Ostateczne wyniki zostaną jednak podane po analizie dokumentacji, wypełnionej przez koordynatorów akcji. Poniesiony wysiłek i trud przygotowań na pewno nie pójdzie na marne. Wydarzenia takie jak te to ważne ogniwa w szerzeniu i promowaniu idei udzielenia pierwszej pomocy.

Oprac. OZ

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13