Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

 

 

Zapadalność na udary mózgu w naszym kraju wynosi około 170/100000 ludności/rok, co stanowi liczbę podobną do średnich europejskich.  Jednak z powodu wysokiej umieralności, profilaktyka udaru mózgu jest szczególnie istotna. Rocznie bowiem diagnozuje się ok. 60 tys. nowych przypadków. Dlatego też samorząd terytorialny winien odgrywać istotną rolę w podejmowaniu efektywnych działań na rzecz poprawy zdrowia lokalnej społeczności w tym zakresie. Starostwo Powiatowe w Myślenicach, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć realizuje wieloletni program polityki zdrowotnej wraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie pn: Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy w ramach programu: „Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu”.

 

Ponieważ w bieżącym roku jest on współfinansowany nie tylko z Budżetu Powiatu Myślenickiego, ale również z budżetu Gminy Sułkowice, Dobczyce, Tokarnia i Wiśniowa, do udziału w tegorocznej edycji programu zaproszono mieszkańców w/w gmin. Program adresowany jest do  mężczyzn powyżej 45 roku życia  oraz kobiet powyżej 55 roku życia z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka miażdżycy, tj.: nadciśnienie, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, palenie tytoniu, nadwaga lub otyłość, obciążenia rodzinne w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego, cechy zespołu metabolicznego, bez przebytego zawału serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. W ramach programu wykonywane są BEZPŁATNE badania specjalistyczne przy użyciu nowoczesnych technik diagnostycznych m.in.: badania laboratoryjne ( lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, HsCRP, IMT), następnie dokonywana będzie interpretacja wyników wraz z udzieleniem konsultacji psychologicznych oraz porad dietetycznych i na temat aktywności fizycznej. U osób z podwyższonym ryzykiem sercowo–naczyniowym wykonywane jest oznaczenie wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych (Coronary Calcium Score–CCS), badań echokardiograficznych oraz próby wysiłkowej. Ze względu na istotę i zakres tego problemu zdrowotnego, jak i również posiadanie niedostępnej w Myślenicach aparatury do badania stanu tętnic wieńcowych, program realizowany jest w Krakowie i cieszy się dużym zainteresowaniem. W bieżącym roku zakończono już zapisy na bezpłatne badania, ale program będzie kontynuowany od kwietnia przyszłego roku w 5 Gminach, które zdeklarowały przekazanie dotacji na ten cel tzn. w Gminie Sułkowice, Gminie Dobczyce, Gminie Tokarnia, Gminie Wiśniowa i Gminie Lubień. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu można kontaktować się z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia, numer telefonu: 12 372 76 60.

Aby wzbogacać wiedzę na temat aktualnych wytycznych dotyczących udaru mózgów, w szczególności realizacji programów polityki zdrowotnej w tym zakresie, Stowarzyszenie CEESTAHC zorganizowało konferencję pn: „Udar- Każdy Pacjent jest ważny”, na której obecny był również pracownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia tut. Starostwa. Podczas szkolenia problematykę udarów omówili eksperci kliniczni z zakresu neurologii i kardiologii, specjaliści z zakresu zdrowia publicznego czy przedstawiciele takich instytucji jak: NFZ czy ZUS. Ważny głos w tej sprawie zabrały również organizacje pozarządowe i fundacje, jak np. Stowarzyszenie Udarowcy (http://www.udarowcy.com.pl/) czy Fundacja Udaru Mózgu (http://www.fum.info.pl/). Jeśli ta choroba dotyczy Ciebie lub twojej rodziny, jeśli potrzebujesz pomocy lub porady- koniecznie zajrzyj na powyższe strony, gdzie znajdziesz przydatne informacje i kontakt do osób, które na co dzień spotykają się z problematyką udarów. Szkolenie zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego. Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin, których dotyczy w/w problem pozwoliło nie tylko zaktualizować wiedzę dotyczą udarów, ale także dało możliwość dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów w tym temacie.

Oprac. OZ

Źródło:http://www.udarowcy.com.pl

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13