Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

W związku z tym, iż edukacja i promocja pierwszej pomocy mieści się wśród wieloletnich programów Powiatu Myślenickiego związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, Powiat Myślenicki wspiera wszelkie inicjatywy dotyczące popularyzacji postaw z zakresu pierwszej pomocy i utrwalania wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Powiat Myślenicki, na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach, kolejny raz włączył się w akcję bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), do której udziału przystąpili po raz kolejny uczniowie i nauczyciele tej szkoły. 16 października br. organizacje działające na rzecz pierwszej pomocy z terenu powiatu myślenickiego kolejny raz zjednoczyły się, by szerzyć ideę pierwszej pomocy.

Koordynatorem akcji na terenie myślenickiej placówki była Pani Anna Zahel, zaangażowana w sprawy związane z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą, która realizuje w SP nr 2 w Myślenicach w/w program. W wykładach, pokazach i nadzorowaniu bicia rekordu w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach uczestniczyli m.in.: członkowie Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, członkowie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, przedstawiciele Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, członkowie szkolnego Koła PCK, przedstawiciele Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami, a także wolontariusze powiatowej Szkoły Młodych Ratowników. W akcji bicia rekordu, która trwała 30 min wzięło udział około 200 osób. Wydarzenie zostało poprzedzone krótkim przypomnieniem podstawowych zasad przeprowadzenia RKO, w ramach zajęć prowadzonych m.in. przez wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników (SMR): Kingę Oliwę i Joannę Wyrostek. SMR to grupa działająca przy Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach, której głównym działaniem jest edukacja i promocja pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (przyp. red.). Rok 2017 to czas intensywnej pracy wolontariuszy SMR i uczestnictwa w wydarzeniach na terenie naszego powiatu i nie tylko.

Plusów takich inicjatyw można wymieniać mnóstwo, ale przede wszystkim takie wydarzenia kształtują prawidłowe postawy oraz promują chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Poprzez współdziałanie różnych instytucji na terenie powiatu możliwa jest integracja jak największej ilości osób na rzecz promocji pierwszej pomocy, w szczególności edukacji z tego zakresu.”- zaznaczyła Małgorzata Bajer, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Oprócz zaangażowania organizacyjnego, Starostwo Powiatowe w Myślenicach włączyło się również finansowo do tej akcji poprzez zagwarantowanie części środków do dezynfekcji oraz przygotowanie innych niezbędnych materiałów. Dzięki temu dzieci, w sposób bezpieczny, mogły uczestniczyć w próbie bicia rekordu.

„Poniesiony wysiłek i trud przygotowań na pewno nie pójdzie na marne. Wydarzenia takie jak te to ważne ogniwo w programie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu”- podsumowała wydarzenie Kierownik Wydziału OZ- Małgorzata Bajer.

OZ

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13