Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

Za nami podsumowanie działalności Szkoły Młodych Ratowników w 2017  r. W dniu 19 grudnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się spotkanie wolontariuszy Szkoły Młodych Ratowników (SMR), celem zebrania wszystkich działań podjętych na rzecz pierwszej pomocy na terenie powiatu myślenickiego w 2017 r. . Idea Szkoły Młodych Ratowników jednoczy młodych ludzi, nie tylko tych mieszkających na terenie Powiatu Myślenickiego, ale również mieszkających w Krakowie i poza granicami kraju.

Nadrzędnym założeniem edukacyjnego projektu z zakresu pierwszej pomocy pn.: „Szkoła Młodych Ratowników” realizowanego przez Powiat Myślenicki, oprócz przeszkolenia młodych ludzi - dzieci i młodzieży - z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jest propagowanie idei ratowania życia. Dzięki działaniom w latach 2010-2015 w ramach środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych udało się przeszkolić młodzież klas prawie wszystkich gimnazjów z terenu powiatu myślenickiego. Realizacja projektów pozwoliła również sfinansować zakup fantomów do nauki resuscytacji osoby dorosłej dla wszystkich szkół uczestniczących w programie. Atutem programu z pewnością jest położenie nacisku, zgodnie z Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, na ćwiczenia praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Jednocześnie należy podkreślić, że meritum programu było konsultowane i zaakceptowane przez dr hab. Leszka Brongela - Konsultanta Województwa Małopolskiego do spraw Medycyny Ratunkowej.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Powiatu Myślenickiego- Józef Tomal, Wicestarosta Powiatu Myślenickiego- Tomasz Suś, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia-Małgorzata Bajer, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach- Beata Chrapek – Paciorek , Certyfikowany Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji oraz opiekun SMR- Katarzyna Szoch- Jędrys, a także wolontariusze SMR, którzy w bieżącym roku prężnie działali w szkołach z terenu powiatu, asystując w przeprowadzanych szkoleniach. Udało nam się dotrzeć do różnych miejsc na mapie powiatu goszcząc we wszystkich gminach znajdujących się na jego terenie. Wolontariusze, pod czujnym okiem Instruktorki K. Szoch-Jędrys zdobywali wiedzę i praktykę w tej ważnej dziedzinie jaką jest właściwe udzielenie pierwszej pomocy
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Wypracowaliśmy swoje materiały edukacyjne w postaci broszurek edukacyjnych i filmów instruktażowych, gdzie w scenkach sytuacyjnych występują nasi wolontariusze.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, krótko przypominając podjęte działania w bieżącym roku oraz przedstawiając działalność powiatowej grupy SMR w liczbach. Liczba przeszkolonych osób przekroczyła już 20.000 i ciągle wzrasta. Ciężko oszacować dokładną liczbę wyedukowanych ponieważ niektóre szkolenia odbywają się
w plenerze czy są zorganizowane zupełnie spontanicznie. Jednakże statystyki pokazują,
że mimo, iż program jest już realizowany nieprzerwalnie od 7 lat, to cieszy się
on w dalszym ciągu ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Rok 2017 to 170 h poświęconych na szkolenia w szkołach z terenu powiatu myślenickiego, 20 spotkań wolontariatu SMR i niezliczona ilość wydarzeń i imprez, w których uczestniczyli wolontariusze.

W związku z realizacją naszego projektu mamy za sobą trzy edycje Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy, w których brali udział uczniowie szkół z terenu powiatu: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tegorocznym Konkursie Wolontariusze SMR, którzy mają już duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń mogli uczestniczyć w składzie sędziowskim oceniającym poszczególne drużyny. Celem zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

W bieżącym roku wolontariusze powiatowej grupy SMR pojawili się już kolejny raz na pikniku rodzinnym w Rudniku, organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika "Diabelski Kamień", przeprowadzili szkolenie dla wolontariuszy Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem, uczestniczyli od 30 czerwca do 1 lipca w VI edycji akcji pn: „Czyste Tatry”, przeprowadzali szkolenia z zakresu pierwszej pomocy podczas Dożynek Powiatowych, współpracowali z Dobczyckim klubem tenisowym TOP-SPIN,  uczestniczyli w akcji bicia rekordu Polski w uciskach w SP nr 2 w Myślenicach. Jednym z ważniejszych wydarzeń, w którym mieli okazję uczestniczyć wolontariusze SMR w ostatnim czasie był VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji. Podczas kongresu przemówienie wygłosiła opiekun SMR- Katarzyna Szoch- Jędrys oraz Małgorzata Bajer- Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia. „Spotkanie owocowało otrzymaniem wielu bardzo ciekawych informacji oraz sugestii, które na pewno wdrożymy w nasze działania. Lecz co możemy powiedzieć z dumą - wiele kwestii poruszanych w odniesieniu do nauczania pierwszej pomocy - sugestii, poprawek, wniosków, sami wprowadziliśmy dużo wcześniej. Zatem można mówić o sukcesie naszych działań - lecz stale będziemy nad nim pracować by nie osiąść na laurach”- podsumował Mateusz Kasza- wolontariusz SMR od początku jej działalności.

            Aktualnie drużyna wolontariuszy liczy około 50 osób, głównie uczniów z Gimnazjum nr 1 w Myślenicach oraz Gimnazjum w Dobczycach, jednak na spotkania docierają również uczniowie z innych placówek m.in.: z Sułkowic czy z Myślenic.  Spotkania wolontariatu SMR odbywają się raz w miesiącu w Gimnazjum w Dobczycach oraz raz w miesiącu w Gimnazjum nr 1 w Myślenicach. Szczegółowe informację o terminach spotkań umieszczane są na facebooku Powiatu Myślenickiego oraz stronie internetowej www.smr.myslenicki.pl.

 

OZ

 

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13