Powiat - integracja na rzecz edukacji z pierwszej pomocy


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jakie pojawiły się

Na ratunek Szwajcarom - Gimnazjaliści uczą pierwszej pomocy


W niedzielnym wydaniu Kroniki Krakowskiej TVP Kraków (16.03.2014…

Wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników uczą pierwszej pomocy w Szwajcarii

Przeszkoliliśmy 3 tysiące chętnych w zakresie pierwszej pomocy!


Otrzymanie kolejnej puli środków z Funduszu Szwajcarskiego…

Previous Next Play Pause

 

            6 czerwca br. w budynkach Zespołu Szkół w Dobczycach odbył się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy.

         Zawody dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych współorganizują: Powiat Myślenicki – Starostwo Powiatowe w Myślenicach (główny organizator), Szkoła Młodych Ratowników, ZPO w Głogoczowie, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich – Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach, Myślenicka Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza  z Psami, poszerzając grono zaangażowanych instytucji. Merytorycznym Partnerem Konkursu od początku organizacji Zawodów przez Powiat Myślenicki jest Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w zakresie ścieżek programowych - EDB) oraz Polska Rada Resuscytacji i Małopolski  Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej (w zakresie wytycznych dotyczących resuscytacji).

Patronat nad zawodami objęły następujące osobistości i instytucje: p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, p. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Rada Resuscytacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr n. med. Aleksandra Załustowicz- Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej. Temat Zawodów wpisuje się w działania podjęte przez Koalicję dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, działającej przy Małopolskim Kuratorze Oświaty.

Celem zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin opracowany przez Zespół, który Starosta Myślenicki Józef Tomal powołał w celu zorganizowania Zawodów. Aby zakwalifikować się do etapu finałowego uczniowie poszczególnych szkół wypełniali test sprawdzający wiedzę z pierwszej pomocy. W etapie kwalifikacyjnym udział wzięło 25 szkół podstawowych, 18 oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i 6 szkół ponadgimnazjalnych.  Blisko 500 uczestników napisało test wiedzy w etapie szkolnym, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką pierwszej pomocy.

Na poszczególne drużyny w etapie finałowym Zawodów czekały zadania polegające na reagowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Finał obejmował ocenę umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez reagowanie w 3 różnych sytuacjach (resuscytacja krążeniowo – oddechowa, nagłe zachorowanie oraz wypadek). Scenki były odgrywane przez odpowiednio przygotowanych wolontariuszy m.in.: Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, Szkoły Młodych Ratowników, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, posiadających duże doświadczenie w odtwarzaniu realnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie musieli udowodnić, że posiadają wiedzę np. jak zachować się w przypadku ataku padaczki, amputacji kończyny czy wybuchu w sali chemicznej. Ostatecznie pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły drużyny następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Kobielniku, ZPO w Wiśniowej oraz ZSO w Myślenicach- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
w Myślenicach. Nagrody dla uczestników zostały zakupione dzięki środkom z budżetu Powiatu Myślenickiego. Na najlepsze drużyny w trzech kategoriach Zawodów czekała również nagroda specjalna w postaci pucharów, która została ufundowana przez Wojewodę Małopolskiego.

Drużyny, które ukończyły wszystkie konkurencje – czas do ogłoszenia wyników miały zapełniony różnymi atrakcjami zapewnionymi przez Zespół Szkół w Dobczycach. Przy tej okazji należy również wspomnieć, iż przy ZS w Dobczycach prężnie działa Liceum ogólnokształcące o profilu ratowniczym, które realizuje rozszerzony program nauczania o  zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zagrożeniach zdrowia i życia. Uczniowie tego liceum wraz z nauczycielami zadbali, aby nie tylko organizacja zawodów przebiegła sprawnie, ale także ich uczestnicy miło i atrakcyjnie spędzili wolny czas.

Zadzwoń do nas+48 12 274 97 00
Wyślij nam wiadomość:m.bajer@myslenicki.pl
Odwiedź nasMyślenice, Reja 13