Wyjazdy do zdarzeń związanych ze stanami zagrożenia zdrowia lub życia na terenie powiatu myślenickiego zapewniają cztery zespoły ratownictwa medycznego. Dwa z nich - podstawowy i specjalistyczny stacjonują w Myślenicach, jeden podstawowy znajduje się w Dobczycach i kolejny podstawowy - w Pcimiu. Ich pracę finansuje budżet państwa w oparciu o zapisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym. Czynności związane z zawieraniem kontraktu na funkcjonowanie zespołów, w tym m.in. zawieranie kontraktów wykonuje Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział Małopolski.