Nadrzędnym założeniem edukacyjnego projektu z zakresu pierwszej pomocy pn.: „Szkoła Młodych Ratowników” realizowanego przez Powiat Myślenicki, oprócz przeszkolenia młodych ludzi - dzieci i młodzieży - z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jest propagowanie idei ratowania życia. Idea ta zrodziła się kilka lat temu, dokładnie w 2009 roku w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach, początkowo w formie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki takim działaniom, w latach 2010-2011 udało się przeszkolić młodzież klas prawie wszystkich gimnazjów z terenu powiatu myślenickiego. Realizacja projektów pozwoliła również sfinansować zakup fantomów do nauki resuscytacji osoby dorosłej dla wszystkich szkół uczestniczących w programie. I tak właśnie się zaczęło.

Owocem projektu, w kolejnych jego czterech edycjach, było przeszkolenie ponad 3000 gimnazjalistów z terenu powiatu. Jednak na tym nie poprzestaliśmy, w kolejnych latach 2012 i 2013 nauczanie pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim odbywało się nadal intensywnie.

Atutem programu z pewnością jest położenie nacisku, zgodnie z Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, na ćwiczenia praktyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Jednocześnie należy podkreślić, że meritum programu było konsultowane i zaakceptowane przez dr hab. Leszka Brongela - Konsultanta Województwa Małopolskiego do spraw Medycyny Ratunkowej. Towarzyszyły nam oprócz ćwiczeń pomoce multimedialne: filmy, gry i zabawy propagujące tę ideę.

W 2011 roku zrodziła się potrzeba stworzenia grupy wolontaryjnej, mogącej dopomagać w prowadzeniu zajęć certyfikowanym przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji w zakresie podstawowych czynności ratujących życie (BLS/AED) instruktorom, by faktycznie móc umożliwić wszystkim odbiorcom precyzyjne ćwiczenia praktyczne, zgodnie z rekomendacjami nauczania osób niezwiązanych zawodowo z medycyną, a w tym dzieci i młodzieży. Wszystkie dotychczas prowadzone zajęcia SMR odbywały się w taki sposób, że na każde maksymalnie 15 osób przypadał zarówno jeden instruktor, jak i jeden fantom. Bywało też i tak, jak na certyfikowanych przez Radę kursach, że grupą podstawową bywało 6 osób.

Zapewne fenomen SMR mieści się nie tylko w liczbach, ale również w zasięgu terytorialnym. Z gotowego modułu SMR skorzystała Dzielnica XII M. Krakowa (Bieżanów-Prokocim), dzięki inicjatywie Zespołu Koordynacyjnego realizującego już od kilku lat nauczanie udzielanie pierwszej pomocy wśród uczniów klas szóstych wszystkich dzielnicowych szkół podstawowych. Podjęliśmy też współpracę ze szkołami podstawowymi Dzielnicy XIV Krakowa, gdzie jesienią 2013 br. przeszkolimy wszystkich uczniów klas szóstych. Działania te były możliwe dzięki współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Fundacji Praesterno, który otrzymał dofinansowanie Miasta Krakowa na realizację tego zadania.

W latach 2013 – 2015 Powiat Myślenicki, dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zrealizował projekt pn.: „Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais – wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych”. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Kantonem du Valais (Szwajcaria) i przyniósł  korzyści obu partnerom. Partner Szwajcarski mógł wzorować się na działaniach polskiej strony (programy edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla szkół oraz działalność grupy wolontaryjnej) a strona polska mogła m.in. skorzystać z badań porównawczych (testy i ankieta) i udoskonalić dotychczas prowadzone działania poprzez wyprodukowanie filmów edukacyjnych oraz broszur edukacyjnych (materiał konferencyjny), budowę platformy internetowej poświęconej w całości zagadnieniom pierwszej pomocy. Projekt był także inspiracją do powstania kolejnych programów: programu powszechnego dostępu do defibrylacji na terenie powiatu myślenickiego oraz programu integracji służb i instytucji na rzecz promocji edukacji z zakresu pierwszej pomocy. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, udało się również przeszkolić prawie 5.000 osób.
Szkoła Młodych Ratowników na stałe zagościła w Gminie Myślenickiej i Dobczyckiej, rokrocznie ucząc dzieci i młodzież podstawowych czynności ratujących życie. Grupę wolontaryjną stanowią uczniowie różnych już typów szkół: szkół podstawowych, gimnazjów oraz technikum i liceum. Obecnie grupa liczy ponad trzydzieścioro wolontariuszy, na stałe współpracujących ze Szkołą Młodych Ratowników.

Prócz szkoleń prowadzonych w placówkach oświatowych, Szkołę Młodych Ratowników można spotkań na takich imprezach jak Powiatowy Dzień Zdrowia czy Myślenicki Festiwal Lata, gdzie wolontariusze pod okiem instruktora uczą małych i dużych jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Opr. Katarzyna Szoch - Jędrys
Urszula Burkat

Film promocyjny SMR

SMR podczas Dożynek Powiatowych 2017

SMR szkoli w Kobielniku!