WYNIKI ETAPU FINAŁOWEGO POWIATOWYCH ZAWODÓW PIERWSZEJ POMOCY W ROKU 2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Opiekunowie drużyn szkół podstawowych,

W tabeli poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy, których finał odbył się 31 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Dobczycach. Zgodnie z regulaminem zawodów wygrywa je zespół, który osiągnie największa liczbę punktów w etapie finałowym. W sytuacji równej ilości punktów w etapie powiatowym o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów drużyny podczas etapu szkolnego.

Zwycięzcom i finalistom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Zawodów w roku 2017.

Państwu, przygotowującym drużyny – dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Szczegółowe oceny poszczególnych scenek znajdują się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

RANKING SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

WYNIKI ETAPU KWALIFIKACYJNEGO POWIATOWYCH ZAWODÓW PIERWSZEJ POMOCY W ROKU 2016

RANKING SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

            Z uwagi na dużą liczbę szkół, które przystąpiły do etapu kwalifikacyjnego oraz w oparciu o ocenę zasobów i możliwości organizacyjnych przeprowadzenia finału zawodów – Zespół ds. Organizacji Zawodów zdecydował o zwiększeniu liczby zespołów kwalifikujących się do etapu finałowego do 8, tj. po jednym zespole dodatkowo w każdej kategorii szkół pod warunkiem uzyskania 50 % możliwych do uzyskania punktów przez 3 uczniów z najlepszymi rezultatami punktowymi.

TESTY WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:

TEST DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TEST DLA GIMNAZJÓW

TEST DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH