Celem Zawodów jest propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia, a także promowanie wolontariatu i postaw pomocowych w odniesieniu do drugiego człowieka.
Część teoretyczna i praktyczna Zawodów dostosowana jest do poziomu wiedzy
i umiejętności odrębnie dla trzech kategorii:

  • kategoria szkół podstawowych- klasy IV-VII szkół podstawowych
  • kategoria oddziałów gimnazjalnych- klasy II i III oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych
  • kategoria szkół ponadgimnazjalnych.

Honorowy patronat nad Powiatowymi Zawodami Pierwszej Pomocy w 2018 r. objęły następujące osobistości i instytucje:

  • p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
  • p. Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Polska Rada Resuscytacji
  • p. Barbara Nowak- Małopolski Kurator Oświaty
  • Dr n. med. Aleksandra Załustowicz, Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

Wyniki etapu finałowego Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy:

WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWE
WYNIKI ODDZIAŁY GIMNAZJALNE PRZY SP
WYNIKI SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Do pobrania:

REGULAMIN ZAWODÓW

TEST DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TEST DLA ODDZIAŁÓW GIM. PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TEST DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

RELACJA Z POWIATOWYCH ZAWODÓW PIERWSZEJ POMOCY 2018